søndag 8. september 2013

How we spent our saturday morning

1961 15w deluxe bus rescue. Having the proper tools made this job a breeze :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar