onsdag 21. august 2013

EMPI 5 centercap

For those of you who wonder how an original early aluminium EMPI 5 centercap should look like, this is it..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar